CBD medisinske produkter

Våre CBD-produkter fra leafPharma GmbH er klassifisert som medisinsk utstyr i klasse I i henhold til EU-klassifisering, ikke som kosttilskudd. Alle produktene er CE-merket under direktivet om medisinsk utstyr klasse I.

Hensikten med våre medisinske produkter implementeres gjennom en helt fysisk prosedyre.

Våre medisinske produkter er produsert under GMP-forhold. Alle produksjons- og testprosesser er reproduserbare og er nøye kontrollerte og dokumenterte slik at all produksjon resulterer i en jevn kvalitet.

leafPharma_logotext