Covid-19 – Coronavirus

Coronaviruset Covid-19 kom overaskende og spredde seg raskt over hele verden. MedCam har pga. detta endret tilpasningen noe for å introdusere og levere relevante produkter i markedet for å kunne hjelpe til i pandemien. Vi har bl.a. inngått avtale med produsenter både av Point-of-care tester for å kunne se om man var bære av Covid-19 viruset samt produsenter av desinfektionsmidler. Vi samarbeider også med leverandører av smittevernutstyr for å begrense spredningen av viruset.

Produkter som vi tilknytter oss i disse krisetider kommer til å bli priset uten at vi forsøker å utnytte mennesker i en vanskelig situasjon. Vi trenger imidlertid visse marginaler for å kunna driva vår bedrift videre, men vi kommer til å holde uendret eller lavere marginaler enn vanlig.

For dere som lurer på hva betegnelsen Covid-19 betyr: Coronavirus disease-2019