Covid-19 Point-of-care test

En rask, enkel og pålitelig test på Coronaviruset.

Testen er EU-godkjent for primær bruk for profesjonelt helsepersonell. Dette fordi utførelse av blodprøven er avgjørende på kvaliteten av testresultatet. Hvis du gjør testen akkurat som beskrevet (se instruksjonsfilmen og følg nøye instruksjonene i pakningsvedlegget) vil testen være pålitelig og i samsvar med de kliniske studiene som er utført.

Hvor pålitelig er testen, og hvorledes fungerer den?

Testen måler antistoffene IgM og IgG. Hvis det er Coronavirus til stede i kroppen etter tre dager har den også antistoffer. Dag 1-3 etter at en person er blitt smittet av viruset, er det ingen antistoffer i kroppen. Etter 4 dager er det nok antistoffer i kroppen til å oppdage dette med høy pålitelighet.

De fleste som er infisert med Covid-19 begynner å vise symptomer fra 7-14 dager etter at de har blitt smittet. Dette betyr at testen kan oppdage om personen allerede er smittet før personen har fått noen symptomer. Når symptomene begynner å vise seg er det allerede mange antistoffer i hele kroppen. På dette stadium vil derfor testen være svært pålitelig. Dette er påvist i kliniske studier, og sikkerheten i testen øker jo lenger personen bærer på viruset. Derfor kan det være greit å teste seg igjen etter 5 -10 dager hvis testen har vist seg å være negativ den første gangen. Dette for å sikre at personen virkelig ikke er bærer av Corona-viruset.

Siden antistoffer forblir i kroppen etter at symptomene forsvinner og personen blir frisk, kan antistoffer fortsatt oppdages gjennom disse testene. Slik kan du se om personen har hatt Covid-19.